Институт геологии им. М. М. Адышева

Национальная академия наук Кыргызской Республики

Эл аралык семинарлар

 

Кымбаттуу достор,

КР УИАнын Геология институтунун илимий кызматкерлери г.и.к. Дуулатов Элдияр Сапарбекович жана Кожокулов Садырбек Сабитович 2023-жылдын 21-майынан 9-июнуна чейин Кытайдын Шэньчжэнь шаарын да өткөн «Айыл чарбасында аралыктан башкаруу интеллектуалдык мониторинг жана башкаруу» боюнча эл аралык семинарга катышып келишти. Гуандун провинциясынын илим жана технология департаменти жана Кытай Илимдер академиясынын Шэньчжэнь жогорку технологиялык институту тарабынан уюштурулган.

Семинар-тренинг курсу ар кайсы өлкөлөрдөн келген катышуучуларды, анын ичинде айыл чарба жана ариддик (кургак) аймактардагы табигый кырсыктардын мониторинги жаатындагы эл аралык эксперттерди бириктирди. Катышуучуларда бул жаатта эң алдыңкы билимдерди, ыкмаларды жана эмпирикалык маалыматтарды алмашууга уникалдуу мүмкүнчүлүк болду.

Тренингдин жүрүшүндө катышуучулар айыл чарбасында аралыктан башкаруу, интеллектуалдык мониторинг жана башкаруу боюнча түшүнүктөрүн тереңдетишти. Өзгөчө көңүл “Бир алкак жана бир жол” демилгесинин боюндагы өлкөлөр үчүн азыркы учурда олуттуу маселе болуп саналган жаратылыш кырсыктары менен байланышкан чакырыктарга берилди. Катышуучулар бул жаатта коопсуздукту жана эффективдүүлүктү камсыз кылууда чечүүчү ролду ойногон, айыл чарба кырсыктарына эффективдүү мониторинг жүргүзүүгө жана башкарууга мүмкүндүк берген алдыңкы технологиялар жана инструменттер менен таанышышты.

Катышуучулар билими жана тажрыйбасы менен бөлүшүшкөн инструкторлорго жана эксперттерге рахмат айтышат, баалуу практикалык көндүмдөрдү жана келечектеги изилдөөлөр жана долбоорлор үчүн түшүнүктөрдү ала алышты. Семинарда көрсөтүлгөн кызыктуу изилдөө иштери катышуучуларды шыктандырды жана айыл чарба көйгөйлөрүн чечүүдө дистанциялык интеллектуалдык мониторингдин маанилүүлүгүн жана потенциалын көрсөттү.

Семинар ошондой эле ар кандай чөйрөдөгү адистер менен байланыш түзүү үчүн аянтча болду. Талкууларга катышуу жана башка катышуучулар менен пикир алмашуу окуу тажрыйбаларын байытты жана глобалдык айыл чарба жана табигый кырсыктарды башкаруу боюнча көз караштарды кеңейтти.

Уюштуруучуларга, демөөрчүлөргө жана бул семинардын ийгиликтүү өтүшүнө салым кошкон бардык адамдарга чын жүрөктөн ыраазычылык билдиребиз.

Жыйынтыктап айтканда, Айыл чарбасында аралыктан байкоо, интеллектуалдык мониторинг жана башкаруу боюнча эл аралык семинар катышуучуларды табигый кырсыкка дуушар болгон аймактардагы айыл чарба жамааттары туш болгон актуалдуу көйгөйлөрдү чечүү үчүн керектүү инструменттер жана түшүнүктөр менен жабдыйт.